Καλωσήρθατε στο Wiki του έργου MODISSENSE

Σε αυτό το δικτυακό χώρο θα γίνεται η συνεργασία των μελών της ομάδας έργου του MODISSENSE.
Αν είστε πιστοποιημένοι χρήστες, μπορείτε να εισέλθετε στον ιδιωτικό χώρο του έργου.

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλώ απευθυνθείτε στον Α. Σωτηρόπουλο sotirop@… τηλ. 210-7722867.


Πληροφορίες για το λογισμικό Trac που χρησιμοποιείται για τη δημιουργία του παρόντος δικτυακού χώρου

TracInfo